Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Poradenskou službu je nejvhodnější objednat telefonicky na tel. čísle: 312 651 258.

Postup vyšetření

Vyšetření probíhá zejména v dopoledních hodinách na pracovišti SPC/PPP, v některých případech je možné poskytnout vyšetření přímo v budově školy.

Pokud se jedná o komplexní vyšetření (psychologické + speciálně pedagogické vyšetření) je délka vyšetření minimálně 2 hodiny + dalších cca 30 minut konzultace se zákonným zástupcem ohledně závěrů vyšetření. Na vyšetření je vhodné s sebou přinést vyplněný školní dotazník (vyplní třídní učitel/ka), sešity předmětů Český jazyk (diktáty) a Matematika (pracovní sešit), příp. také svačinu/pití.

Ihned po vyšetření budou orientační výsledky konzultovány se zákonným zástupcem/zletilým žákem a navržen vhodný postup řešení potíží. Poté proběhne konzultace se školou ohledně poskytnutí podpůrných opatření.

Výstupem vyšetření je "Zpráva školského poradenského zařízení" (dále Zpráva) a "Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole" (dále Doporučení). Oba dokumenty by měly být vyhotoveny do 30 dnů od data vyšetření (v případě zpřesňování diagnózy u dalších odborníků se tato doba prodlužuje). Zpráva je určena pro zákonného zástupce/zletilého klienta. Doporučení je určeno zákonnému zástupci/zletilému klientovi a škole.

Zprávičky

Měnící se vztahy mezi rodiči a pedagogy

O tom, jak se proměňují vztahy mezi rodiči a pedagogy píší M. Havlíková a K. Tondlová na iDNES.cz.