• psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

  • volba vhodnosti školního zařazení

  • školní zralost/odklad školní docházky

  • metodická podpora pedagogům

  • poskytování podpůrných opatření (IVP, asistent pedagoga, pomůcky, aj.)

  • výjezdy do škol

  • individuální speciálně pedagogická a psychologická péče

  • sociální poradenství

  • konzultace zákonným zástupcům/zletilým klientům

Zprávičky

Měnící se vztahy mezi rodiči a pedagogy

O tom, jak se proměňují vztahy mezi rodiči a pedagogy píší M. Havlíková a K. Tondlová na iDNES.cz.